Våra klimatprojekt

Vi stöttar FN-certifierade klimatprojekt (CDM) som har certifieringen Gold Standard. När man väljer FN-certifierade Gold Standard-projekt har man FNs alla medlemsstater och 80 miljöorganisationer i ryggen - bland annat Världsnaturfonden.

Gold Standard har även fokus på andra hållbarhetsaspekter än klimatet - som att minska fattigdom och bidra till renare luft och vatten - vilket redovisas genom FNs agenda 2030-mål. Du kan hitta mer information om projekten på UNFCCS webbsida respektive Gold Standards webbsida.

Alla klimatprojekt verifieras av en oberoende tredje part, t ex TÜV och DNV. Alla granskningsprotokoll är offentliga. Projekten inspekteras kontinuerligt under projekttiden för att garantera att verklig klimatnytta uppnås.

Klimatprojekt vi stöttat tillsammans

Vi är 100% transparenta.

Vi är 100% transparenta med vilka både FN-certifierade och Gold Standard-märkta klimatprojekt dina pengar investeras i och varför.

Okej, jag vill bidra!